„Člověk dokonale učený jest strom na kořenu vlastním stojící, svou vlastní vláhou se napájející, vždycky stále a čím dále tím silněji rostoucí, zelenající se, kvetoucí, ovoce nesoucí.“

Služby

Naše vzdělávací kurzy jsou:

 • Všechny akreditovány u MŠMT a lze na ně uplatnit podporu z tzv. šablon
 • Zaměřeny na digitalizaci, nové metody vzdělávání a technologie průmyslu a služeb 4.0,
 • Provázány s praxí a trendy trhu práce
 • Interaktivní a s důrazem na aplikaci poznatků

Smluvní podmínky ke stažení

Ochrana osobních údajů ke stažení

ZDARMA pomůžeme vaší škole se žádostí o podporu vzdělávání od MŠMT, tvz. Šablonu.

Pro školní rok 2019/20 nabízíme tyto otevřené kurzy:


Kyberšikana a kyberbezpečnost pro pedagogy

Cíl kurzu

Získání znalostí a dovedností v oblasti zásad digitální komunikace a prevence kyberšikany, kybernetické bezpečnosti aplikovatelné do každodenního života. Zejména pak v oblasti bezpečnosti dat, bezpečnosti informací a technologií. Dále se bude jednat o technologie komunikace, sdílení dat sociálních sítí, bezpečnosti informací a technologií, kyberšikany apod.

Jednotlivé termíny naleznete ZDE


Jak učit internet věcí a služeb

Cíl kurzu

Kurz seznamuje účastníky s pojmem a možnostmi tzv. internetu věcí a služeb. Účastníci zjistí, jaká data lze měřit a vyzkouší si různé způsoby jejich využití. Mimo teoretické části, čeká na účastníky praktická část, kdy si vyzkouší vytváření vlastní aplikace a předání metodických plánů pro výuku. Kurz využívá vzdělávací platformu BigClown od společnosti Hardwario.

Jednotlivé termíny naleznete ZDE


Digitální / počítačová grafika

ADOBE Photoshop, ADOBE InDesign, ADOBE Ilustrator

Cíl kurzu

Kurz digitální / počítačová grafika se zaměřuje na využívání programů, které slouží pro efektivní dělání grafiky – úpravy fotografií, tvorbu vektorové grafiky, příprava sazby a publikací. Cílem vzdělávacích programů je nejen přiblížit funkcionality a jejich využití, ale ukázat i možné postupy a metody pro praktickou výuku.

Jednotlivé termíny naleznete ZDE


Mimo otevřených kurzů nabízíme na objednávku rovněž následující akreditované kurzy:

 • Jazyk C/C++ programování (32 h)
 • Jazyk C#.NET programování (32 h)
 • Akademie digitální komunikace a kybernetická bezpečnost pro pedagogy  (16 h)
 • Digitální / počítačová grafika – ADOBE PHOTOSHOP (16 h)
 • Digitální / počítačová grafika – ADOBE Illustrator (16 h)
 • Digitální / počítačová grafika – ADOBE InDesign (16 h)
 • Digitální data, databáze (Big data analýzy) (16 h)
 • Internet věcí a služeb 4.0 (8 h)
 • Dějiny ekonomického myšlení a mikroekonomie (8 h)
 • Finanční gramotnost (8 h)
 • Makroekonomie a mezinárodní ekonomie (8 h)
 • Kyberšikana a kyberbezpečnost pro pedagogy (8 h)

Informace o vašich projektech zasílejte na: info@komensky40.cz