„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“

O nás

Vzdělávání pro školy – Komenský 4.0


Moderní škola nejsou jen technologie ve třídách, ale především učitel, který má náskok před svými žáky a umí jim předat klíčové kompetence pro úspěch ve stále se měnící době. Program Komenský 4.0 přináší do škol nejmodernější technologie, digitalizaci a výukové pomůcky, které jsou na trhu dostupné.

Program zahrnuje realizaci kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, výukových programů a učebních pomůcek. Všechny kurzy jsou akreditovány u Ministerstva školství a je možné na ně uplatňovat podporu z takzvaných Šablon. Všechny naše produkty spojuje:

  • jasná provázanost s rámcovými vzdělávacími programy i každodenní praxí ve školách
  • sledování nejnovějších vzdělávacích i technologických trendů
  • zajištění lektorů s dlouholetou praxí v komerčním sektoru i vzdělávání

Partneři projektu nabízejí i vzdělávání soukromého sektoru a státní správy. Více info naleznete

více informací o těchto aktivitách naleznete na tomto webu