„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“

Lektoři

Disponujeme zkušeným lektorským týmem, který disponuje dovednostním a znalostním zázemím díky praci a výuce na školách, vzděláváním pedagogů a také se zázemím praxe ve firmách, kde pracují s příslušnými technologiemi.

Mgr. et Mgr. Jiří Matějka

Mgr. et Mgr. Jiří Matějka

Působí jako lektor a dříve i jako pedagog odborných kurzů IT na Střední průmyslové škole v Jihlavě, dále jako lektor odborných IT kurzů, grafického designu, webdesignu, počítačové grafiky a typografie. Zároveň působí jako odborný lektor kurzů odborných IT kurzů, kyberbezpečnosti a kyberšikany pro pedagogiky, veřejnou správu a podnikatelskou sféru. Vystudoval Fakultu informatiky, Masarykovy univerzity Brno – obor aplikovaná informatika a matematiku na Přírodovědecké fakultě, Masarykovy univerzity Brno. Lektoruje kurzy: - Akademie digitální komunikace a kybernetická bezpečnost pro pedagogy - Digitální / počítačová grafika – ADOBE PHOTOSHOP - Digitální / počítačová grafika – ADOBE Illustrator - Digitální / počítačová grafika – ADOBE InDesign - Digitální data, databáze (Big data analýzy) - Digitální kompetence DigiComEdu

Ing. et Ing. Erik Král, Ph.D.

Ing. et Ing. Erik Král, Ph.D.

Působí jako odborný asistent na Univerzitě Tomáše Bati, Fakultě aplikované informatiky ve Zlíně, kde je garantem a přednášjící předmětů Objektové programování a Programování. Vystudoval ekonomii a průmyslové inženýrství na Fakultě managementu a ekonomiky, dále na Fakultě technologické ve Zlíně studijní program Inženýrská informatika, obor Informační technologie a doktorát získal na Fakultě aplikované informatiky. Lektoruje kurzy: - Jazyk C/C++ programování - Jazyk C#.NET programování

Ing. Alan Fabík

Ing. Alan Fabík

Působí jako lektor IoT. Má za sebou pobyty v zahraničí zaměřené na výuku IoT. Poslední pobyt absolvoval ve Finsku, kde se soustředil na poznávání principů jejich inovativních metod výuky. Profesně se pohybuje na různých řídících a obchodních pozicích přes 25 let, většinou ve společnostech vyrábějících zabezpečovací a komunikační systémy. Byl obchodním ředitelem JABLOTRON ALARMS a.s. a výkonným ředitelem JABLOTRON PROJECTS s.r.o. V roce 2016 opustil Jablotron a založil HARDWARIO - startup vyvíjející IoT stavebnici, se kterou se na reálných projektech vyučují digitální dovednosti (elektronika, programování, IoT, BigData a 3D tisk). Je absolventem FMMI VŠB - Technické univerzity v Ostravě. Lektoruje kurzy: - Jak učit internet věcí a služeb (IoT)