„Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok.“

Jak učit online – online kurz

Jak učit žáky a studenty online? V tom má pomoci nový online kurz pro pedagogy ZŠ a SŠ. Kurz je zaměřen na základní nástroje, které většina škol má k dispozici a využívající platformu Office 365.

Kurz probíhá online prostřednictvím aplikace Teams.

Délka kurzu: 4 vyučovací hodiny

Zahájení: od 13:00 do 16:30 hodin

Číst více…

  • 1 den
  • Praha
  • ZŠ, SŠ, VOŠ
  • 1815 Kč (včetně DPH 21%) Kč
Jak učit online – online kurz

Účastníci se zdokonalí v používání následujících nástrojů:
• MS Teams – nástroj pro komunikaci, shromažďování dat, pořádání videokonferencí, plánování a sdružování většiny ostatních aktivit
• OneNote – nástroj pro správu poznámek. Je uzpůsobený i pro potřeby školy, lze přes něj zadávat látku i úkoly.
• MS Forms – nástroj pro vytváření dotazníků a kvízů (písemných testů)

Proč právě tyto nástroje?
• Dlouhodobě jsou pro školy zdarma (nejde o žádnou korona akci ze strany Microsoftu)
• Jsou rychle využitelné a snadno naučitelné a dobře všeobecně dostupné pro školy, rodiče, žáky a studenty
• Jsou vysoce použitelný v praxi – učíme žáky používat nástroje, které jsou světovým standardem a budou je využívat později na dalších stupních škol, ale hlavně v pracovní praxi ve firmách i veřejné správě

Kurz probíhá online prostřednictvím aplikace Teams v rámci zaslané pozvánky do e-mailu. Aplikace Teams je dostupná v rámci Office 365 nebo je možné si ji volně stáhnout https://teams.microsoft.com/downloads

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. et Mgr. Jiří Matějka

Mgr. et Mgr. Jiří Matějka

Působí jako lektor a dříve i jako pedagog odborných kurzů IT na Střední průmyslové škole v Jihlavě, dále jako lektor odborných IT kurzů, grafického designu, webdesignu, počítačové grafiky a typografie. Zároveň působí jako odborný lektor kurzů odborných IT kurzů v oblasti digitálních kompetencí DigiComEdu, kyberbezpečnosti a kyberšikany pro pedagogiky, veřejnou správu a podnikatelskou sféru. Vystudoval Fakultu informatiky, Masarykovy univerzity Brno – obor aplikovaná informatika a matematiku na Přírodovědecké fakultě, Masarykovy univerzity Brno.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Co potřebujeme, abychom se online kurzu mohli účatnit?

Počítač účastníka musí být vybaven pro realizaci videokonference - tzn. připojen k internetu, mít nainstalovanou funkční videokameru a mikrofon. Po registraci na kurz Vám budou zaslány instrukce k připojení se k online kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem učitel?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby pedagogických pracovníků, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.

Jaké části RVP se program týká?

Kurz napomáhá žákům rozvíjet klíčovou kompetenci k řešení problémů ve využívání IC technologií.