„Dobrý učitel, dobrý učeň, dobré učení mocně umění rozmnožuje.“

Jak učit – Digitální/počítačová grafika – ADOBE PHOTOSHOP

Číslo akreditace: 32850/2018-2-899

Cíle kurzu ADOBE PHOTOSHOP:

porozumět principům bitmapové grafiky
nastavit a změnit základní parametry obrazu
provádět geometrické korekce obrazu
upravovat jas a kontrast
upravovat barvy
retušovat obrazy
vybírat části obrazů
používat vrstvy
vkládat text
ukládat, exportovat a tisknout obrazy
zvládnout výuku programu

Číst více…

 • 2 dny
 • Praha
 • ZŠ, SŠ, VOŠ
 • 6000 Kč (DPH 0%) Kč
Jak učit – Digitální/počítačová grafika – ADOBE PHOTOSHOP

 

 

 1. Teorie obrazu (1 hod)
  1. rastrová a vektorová grafika
  2. formáty souborů
  3. barvy v počítači (barevné modely)
  4. základní pojmy
 1. Seznámení s programem (1 hod)
  1. součásti programu a jejich účel
  2. obrazovka programu
  3. nastavení programu
  4. Nápověda
 1. Prostředí programu (1 hod)
  1. okno programu
  2. panel nabídek
  3. panel nástrojů
  4. práce s okny a panely
 1. Práce se soubory (1 hod)
  1. nový soubor
  2. otevření souboru
  3. uložení souboru
 1. Nedestruktivní úpravy (1 hod)
  1. vracení Zpět
  2. panel Historie
  3. panel Vrstvy
  4. vrstvy úprav
 1. Výběry (1 hod)
  1. výběr všech bodů
  2. výběry na základě tvaru
  3. výběry na základě barevné příbuznosti
  4. práce s výběrem
 1. Základní práce se snímkem (1 hod)
  1. otáčení, převrácení a natáčení snímku
  2. ořez a natočení obrazu
  3. vyvážení bílé
  4. úprava expozice
 1. Retuše obrazů (1 hod)
  1. odstranění nežádoucích částí
  2. klonovací razítko
  3. přesun oblasti
  4. výplň pozadí
 1. Úpravy barevného podání (1 hod)
  1. úpravy barevného podání
  2. úpravy jasu
  3. úpravy kontrastu
  4. stíny a světla: účel, zobrazení, úpravy.
 1. Histogram (1 hod)
  1. účel, zobrazení (okno Úrovně)
  2. úpravy histogramu
  3. vrstva úprav Histogram
 1. Křivky (Curves) (1 hod)
  1. účel, zobrazení (okno Křivky)
  2. úpravy pomocí křivek
  3. Vrstva úprav Křivky
 1. Vrstvy (Layers) (1 hod)
  1. účel a zobrazení
  2. použití
  3. panel Vrstvy
  4. vrstvy úprav
  5. práce s vrstvami
 1. Text (1 hod)
  1. vložení textu
  2. úpravy textu
  3. kontrola pravopisu
 1. Další úpravy snímků (1 hod)
  1. zkreslení perspektivy
  2. chromatická aberace
  3. transformace
  4. filtry
  5. panoramata
  6. černobílá fotografie
  7. rámeček
 1. Závěrečné úpravy a tisk (1 hod)
  1. úpravy šumu
  2. doostření fotografií
  3. předtisková příprava
  4. vlastní tisk
 1. Metodologie výuky práce Adobe Phothoshop (1,5 hod)
 2. Závěrečný test (0,5 hod)

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. et Mgr. Jiří Matějka

Mgr. et Mgr. Jiří Matějka

Působí jako lektor a dříve i jako pedagog odborných kurzů Střední průmyslová škola Jihlava odborných IT kurzů, grafického designu, webdesignu, počítačové grafiky a typografie. Zároveň působí jako odborný lektor kurzů odborných IT kurzů v oblasti digitálních kompetencí DigiComEdu, kyberbezpečnosti a kyberšikany pro pedagogiky, veřejnou správu a podnikatelskou sféru. Vystudoval Fakultu informatiky, Masarykovy univerzity Brno – obor aplikovaná informatika a matematiku na Přírodovědecké fakultě, Masarykovy univerzity Brno.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MŠMT. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Je možné hradit kurz z programu Šablony?

Informace ohledně „šablon“ je možné získat na lince MŠMT +420 234 814 777. Obecně ale je možné naše kurzy díky akreditaci proplácet

Mohu se zúčastnit i když nejsem učitel?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby pedagogických pracovníků, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.

Jaké části RVP se program týká?

Kurz napomáhá žákům rozvíjet klíčovou kompetenci k řešení problémů.