„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“

Jak učit – Digitální/počítačová grafika – ADOBE InDesign

Číslo akreditace: 32850/2018-2-899

Cíle kurzu ADOBE InDesign je naučit se:

• základní typografické pojmy
• ovládat InDesign
• vyvářet jednodušší dokumenty
• vytvářet textové a grafické rámečky
• pracovat s odstavci a znaky
• pracovat s tabulkami
• definovat barvy
• importovat texty a grafiku
• tisknout a exportovat dokument
• předávat znalosti a dovednosti ve výuce

Číst více…

 • 2 dny
 • Praha
 • ZŠ, SŠ, VOŠ
 • 6000 Kč (DPH 0%) Kč
Jak učit – Digitální/počítačová grafika – ADOBE InDesign

1.     Úvod (0,5 hod)

  1. seznámení s programem Adobe InDesign
  2. porovnání s jinými DTP programy pro počítačovou sazbu

2.     Formáty (0,5 hod)

  1. přehled grafických formátů souborů pro import do sazebního dokumentu
  2. vlastnosti akcidenčních tiskovin – společenské
  3. hospodářsko-administrativní tiskoviny

3.     Dokument (1 hod)

  1. příprava pro sazbu – rozměry stran
  2. okraje
  3. sazební obrazec
  4. vytvoření „master“ stran
  5. stránkování
  6. nastavení předvoleb pro rozsáhlé dokumenty a speciální dokumenty – skládačky, vložené listy apod.

4.     Sazba textu (1 hod)

  1. volba správného fontu
  2. co obsahuje font
  3. panel znaky
  4. vytvoření textového rámečku
  5. zřetězení rámečků
  6. volby velikosti písma, řezu, prokladu
  7. zarovnání, odrážky
  8. text na křivce
  9. práce s pravými a levými tabulátory v jednom odstavci

5.     Znakové a odstavcové styly (1 hod)

  1. vytvoření znakových a odstavcových stylů
  2. odvozování dalších stylů
  3. využití a hierarchie stylů

6.     Kreslení (1 hod)

  1. nástroj tužka a pero
  2. mód beziérových křivek
  3. konvertování bodů
  4. nástroj obyčejný a přímý výběr
  5. panel obrys

7.     Jednoduché tvary (1 hod)

  1. čtverec, elipsa, mnohoúhelník, hvězda
  2. panel cestář – slučování a odčítání objektů
  3. objektové styly
  4. efekty stíny a záře apod.

8.     Obrázky (1 hod)

  1. importování obrázků
  2. panel vazby
  3. aktualizování a automatické opravy vazeb
  4. průhlednosti v obrázcích vzhledem k textu
  5. grafický rámeček versus vlastní rámeček obrázku
  6. transformace obrázku

9.     Realizace zalomení strany (1 hod)

  1. vytváření vlastních tvarů textových a grafických rámečků perem
  2. obtékání rámečků a jejich parametry

10.  Barvy a přechody (1 hod)

  1. vytvoření a editace barvy
  2. aplikování barvy na jednoduché objekty
  3. obrázky a texty
  4. výplň a obrys rámečku nebo znaků textu
  5. vytváření přechodů
  6. panel vzorník a zpětná editace barev
  7. průhlednost
  8. módy překreslení
  9. knihovny vzorníků

11.  Tabulky (1 hod)

  1. vytvoření a práce s tabulkami
  2. panel tabulka
  3. slučování a rozdělování buněk
  4. vkládání obsahu z MS Excelu
  5. styly buněk a tabulek
  6. importování a navázání XML souborů

12.  Doplňkové funkce (1 hod)

  1. kontrola pravopisu
  2. interaktivní PDF – generování obsahu a rejstříků a vkládání externích odkazů
  3. synchronizace znakových
  4. odstavcových a grafických stylů souborů knih ve více dokumentech

13.  Typografie (1 hod)

  1. základní pojmy v písmu
  2. členění a rytmus textu v odstavci
  3. kompozice stránky s textem
  4. zápis speciálních znaků
  5. klávesové zkratky

14.  Akce a automatizace (1 hod)

  1. vytvoření
  2. nahrání a spuštění akce (makra) pomocí myši
  3. internetové odkazy na zásuvné moduly a skripty
  4. vytváření kalendářů, gylošů (ochranné prvky)
  5. rohové efekty

15.  Tisková příprava (1 hod)

  1. panel kontroly před výstupem
  2. barevné konverze
  3. volby exportu do PDF
  4. vhodné postupy pro malé a rozsáhlé tiskoviny

16.  Metodologie výuky programu Adobe InDesign (1,5 hod)

17.  Závěrečný test (0,5 hod)

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. et Mgr. Jiří Matějka

Mgr. et Mgr. Jiří Matějka

Působí jako lektor a dříve i jako pedagog odborných kurzů Střední průmyslová škola Jihlava odborných IT kurzů, grafického designu, webdesignu, počítačové grafiky a typografie. Zároveň působí jako odborný lektor kurzů odborných IT kurzů v oblasti digitálních kompetencí DigiComEdu, kyberbezpečnosti a kyberšikany pro pedagogiky, veřejnou správu a podnikatelskou sféru. Vystudoval Fakultu informatiky, Masarykovy univerzity Brno – obor aplikovaná informatika a matematiku na Přírodovědecké fakultě, Masarykovy univerzity Brno.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MŠMT. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Je možné hradit kurz z programu Šablony?

Informace ohledně „šablon“ je možné získat na lince MŠMT +420 234 814 777. Obecně ale je možné naše kurzy díky akreditaci proplácet

Mohu se zúčastnit i když nejsem učitel?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby pedagogických pracovníků, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.

Jaké části RVP se program týká?

Kurz napomáhá žákům rozvíjet klíčovou kompetenci k řešení problémů.