„Dobrý učitel, dobrý učeň, dobré učení mocně umění rozmnožuje.“

Jak učit – Digitální/počítačová grafika – ADOBE Ilustrator

Číslo akreditace: 32850/2018-2-899

Cílem vzdělávacího kurzu ADOBE Ilustrator je:
• ovládat Ilustrator
• používat kreslící násroje
• vytvářet a editovat Bézierovy křivky
• formátovat objekty
• manipulovat s objekty
• pracovat s textem
• tisknout a exportovat dokumenty
• naučit se předávat znalosti a dovednosti při výuce

Číst více…

 • 2 dny
 • Praha
 • ZŠ, SŠ, VOŠ
 • 6000 Kč (DPH 0%) Kč
Jak učit – Digitální/počítačová grafika – ADOBE Ilustrator

1.     Úvod (1 hod)

  1. seznámení s programem Adobe Illustrator
  2. nejdůležitější funkce a způsoby práce

2.     Ovládání programu (1 hod)

  1. pracovní prostředí
  2. pravítka, vodítka, mřížka, přichytávání
  3. vrstvy vs. skupiny
  4. úpravy v izolovaném režimu

3.     Dokument a typy objektů scény (1 hod)

  1. vytvoření a nastavení dokumentu
  2. vektory, bitmapové obrázky
  3. textová pole
  4. speciální objekty illustratoru

4.     Kreslení vektorových cest (1 hod)

  1. nástroje kreslícího pera
  2. tužka
  3. vyhlazení
  4. princip beziérových křivek
  5. panel obrysů
  6. konvertování vektorů do jiných typů stop
  7. nástroj štětec
  8. 4 druhy čtětců

5.     Kreslení jednoduchých tvarů (1 hod)

  1. obdelník, elipsa, polygon, hvězda
  2. klávesové zkratky
  3. možnosti úprav pomocí pera
  4. nůž
  5. zjednodušování
  6. odsazení obrysu
  7. převedení obrysu na výplň

6.     Cestář, ruční deformace a transformace (1 hod)

  1. sčítání, odčítání
  2. průniky a rozdělování objektů
  3. ruční deformace – zkroucení
  4. zvrásnění a další
  5. pokřivení obálkou, mřížkou a předdefinovanými objekty
  6. ruční přizpůsobení deformace
  7. klasické transformace
  8. uvolnění na jednoduché tvary

7.     Barvy a přechody, panel přizpůsobení (1,5 hod)

  1. panel barev
  2. přiřazení barvy výplně a obrysu
  3. globální barvy
  4. vytváření a editace přechodů
  5. vícenásobné výpně a obrysy
  6. průhlednost
  7. výplň vzorkem
  8. nástroj živé kreslení
  9. přebarvování hotových prací do vymezených vzorníků

8.     Práce s texty (1,5 hod)

  1. vytvoření textového pole
  2. zřetězení polí
  3. volby písma a odstavce
  4. panel znaky
  5. text na čáře
  6. rozdělení textu
  7. deformace textu se zpětnou editací
  8. nastavení tabů
  9. pravé a levé taby v jednom odstavci

9.     Efekty, masky a další manipulace (1 hod)

  1. přiřazování efektů pro různé výplně
  2. 3d efekty
  3. používání vektorových masek
  4. módy prolnutí
  5. zarovnávání na scéně a mezi s sebou
  6. speciální výběry

10.  Trasování bitmapových obrázků (1 hod)

  1. vložení bitmapových obrázků – provázaných i přímo vložených
  2. příprava bitmapy pro trasování
  3. trasovací módy
  4. dobré praktiky pro různá použití
  5. praktické příklady

11.  Další speciální objekty (1 hod)

  1. bitmapová mížka pro nesourodé barevné přechody
  2. vytváření a dynamické nanášení symbolů
  3. symboly s nedeformujícím natahováním
  4. dynamické grafy
  5. kreslení v perspektivě
  6. vytvoření 3d grafu

12.  Výstupy – PDF, bitmapy a vektorové formáty (1 hod)

  1. předtisková příprava a export do PDF
  2. exportování do webových formátů
  3. volby SVG a EPS + speciální objekty illustratoru pro tyto formáty

13.  Akce a automatizace (1 hod)

  1. vytvoření, nahrání a spuštění akce (makra) pomocí myši
  2. předdefinované akce pro speciální použití – dlaždice a giloše
  3. internetové adresy s pluginy a scripty

14.  Metodologie výuky programu Adobe Illustrator (1,5 hod)

15.  Závěrečný test (0,5 hod)

 

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. et Mgr. Jiří Matějka

Mgr. et Mgr. Jiří Matějka

Působí jako lektor a dříve i jako pedagog odborných kurzů Střední průmyslová škola Jihlava odborných IT kurzů, grafického designu, webdesignu, počítačové grafiky a typografie. Zároveň působí jako odborný lektor kurzů odborných IT kurzů v oblasti digitálních kompetencí DigiComEdu, kyberbezpečnosti a kyberšikany pro pedagogiky, veřejnou správu a podnikatelskou sféru. Vystudoval Fakultu informatiky, Masarykovy univerzity Brno – obor aplikovaná informatika a matematiku na Přírodovědecké fakultě, Masarykovy univerzity Brno.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MŠMT. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Je možné hradit kurz z programu Šablony?

Informace ohledně „šablon“ je možné získat na lince MŠMT +420 234 814 777. Obecně ale je možné naše kurzy díky akreditaci proplácet

Mohu se zúčastnit i když nejsem učitel?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby pedagogických pracovníků, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.

Jaké části RVP se program týká?

Kurz napomáhá žákům rozvíjet klíčovou kompetenci k řešení problémů.